O knihovně

Knihovna v Senožatech v nových prostorech domu čp. 82 byla přestěhována v létě 2021, a to za spolupráce mnoha odborníků jak na interiérový design, tak na zednické práce a řemesla. Za pomoci knihovnic z pelhřimovské městské knihovny byl knihovní fond aktualizován, prostřednictvím výměnného fondu je pro návštěvníky možné půjčovat i knihy a hry z Pelhřimova.

Knihovnice zakoupila řadu nových knih a deskových her pro čtenáře a zájemce všech věkových kategorií, další budou pořízeny dle poptávky zájemců.

Ambicí a cílem celé přestavby prostor knihovny je nabídnout místním obyvatelům, ale i zájemcům z okolí kvalitní, moderní i klasickou literaturu, časopisy, možnost zapůjčení deskových her, audioknih. Zároveň je v knihovně počítač s připojením k internetu, projektor a plátno, nabídka dobré kávy, dětský koutek, kuchyňka.

Knihovna by měla sloužit jako místo setkávání pro děti, dospělé i seniory, od podzimu budou v knihovně probíhat konkrétní akce. Spolupráce s místní mateřskou a základní školou je také v plánu.

Celá filosofie knihovny směřuje k poskytnutí prostoru pro půjčování knih, pořádání kulturních akcí a stmelování generací. Otevřenost a možnost diskuse je základním parametrem, na kterém místo stojí.

Vedení knihovny bude očekávat Vaše náměty a připomínky, v sekci Kontakty využijte nabízené údaje.